Autor: tomekok

  • Gray Man

    Gray man – ubiór, jak i co… No tak, co to takiego ten cały Gray Man i z czym się to je ? Specjalistą nie jestem, ale zgodnie z teorią, można powiedzieć, że jest to pewien zestaw zachowań, pozoracji wyglądu i umiejętności pozyskiwania informacji w otoczeniu zewnętrznym, w sposób niewyróżniający się żadnymi cechami (wyglądem, zachowaniem…

    Czytaj…